O projekte

Sladké slovenské ručičky je projekt spoločnosti Palma v spolupráci s týždenníkom Slovenka. Projektom chceme predstaviť a vyzdvihnúť majstrovstvo slovenských žien, ktoré často popri práci a starostlivosti o svoju rodinu a domácnosť, nachádzajú čas aj na prípravu výnimočných dobrôt pre svojich blízkych. Vypekajú chutné a krásne koláčiky, zákusky a torty, ktoré zbožňujú nielen blízki príbuzní, ale chýr o nich prekračuje často aj hranice rodinného domu, či dediny. Chceme ich predstaviť, porozprávať ich príbeh, vyzistiť ich tipy a dozvedieť sa, aké sladkosti majú Slováci najradšej!

Opýtajte sa čokoľvek o našej súťaži

Pomocníci pre šikovné ručičky

  • Palmarin
  • Helia
  • Cera